Elevforening

Elevforening

Formål og visioner
Det er elevforeningens ønske at vedligeholde efterskoleånden, samt sprede budskabet om fællesskabet på Kerteminde Efterskole i og efter et afsluttet skoleår. Foreningen fungerer som et bindeled mellem tidligere elever og Kerteminde Efterskole. Elevforeningen har hjemsted på Kerteminde Efterskole.
Det er elevforeningens ønske at bidrage til diverse arrangementer i og udenfor skolen, for at give tilbage til fællesskabet, samt for at bygge broer mellem forskellige årgange.
Alt arbejde i elevforeningen er på frivillig basis, og der vil ikke forefindes lønninger af nogen art.

Om os
Elevforeningen er åben for alle tidligere elever som har afsluttet sit skoleår eller som frivilligt valgte at stoppe på Kerteminde Efterskole. Dette betyder at elever hvor skolen har afbrudt samarbejdet, ikke kan blive medlem af elevforeningen, da elevforeningen bygger på Kerteminde Efterskoles værdigrundlag. Som medlem af Kerteminde Efterskoles elevforening betaler man et indmeldelsesgebyr og derud over vil der være brugerbetaling på arrangementer.

Bestyrelsen
Vi er en bestyrelse bestående af fem, som hver især har deres rolle. Heriblandt en formand, en næstformand, en kassér, en sekretær og et menigt medlem.
Den nuværende bestyrelse består af følgende gamle elever:

Formand: Christoffer Ejsing 16/17

Jeg hedder Christoffer og er 19 år gammel. Jeg går i 3. g på HTX Roskilde på linjen Mat A og Fys A. Jeg er med i bestyrelsen, fordi jeg ønsker at være med til at værne om det fællesskab, der opstod på efterskolen. Som formand står jeg for at lave dagsorden til møderne, samt at arrangere dem.

Næstformand, Camilla E. Petersen 15/16

Mit navn er Camilla, og jeg er 20 år. Jeg gik på Kerteminde Efterskole i årene 15/16. Til dagligt studerer jeg til Multimediedesigner på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Jeg har sammen med en anden tidligere elev og to lærere været med til at stifte elevforeningen. Min rolle i bestyrelsen er at være næstformand.

Kasserer, Ninna Christiansen 15/16

Mit navn er Ninna, og jeg er 20 år. Jeg er tidligere elev fra Kerteminde Efterskole. Jeg gik på efterskolen i årene 15/16. Jeg er i gang med et sabbatår, hvor jeg til hverdag har vikararbejde i en børnehave, efter at have færdigt gjort 3 år på Odense Katedralskole. Jeg bor på Vestfyn og har været medlem siden begyndelsen, da jeg også står for festudvalget.
Min rolle i elevforeningen er at være kasserer.
Som kasserer er man medlem af bestyrelsen.

Sekretær, Bitten Kjærgaard 15/16

Mit navn er Bitten Sandahl Kjærgaard, jeg er 20 år, og jeg bor i Kerteminde. Jeg har i år afsluttet STX på Mulernes Legatskole. På nuværende tidspunkt holder jeg sabbatår, hvor jeg bruger tiden på at arbejde. Jeg sidder i bestyrelsen som sekretær, og min funktion er hovedsageligt at skrive referater til møder.

Menigt medlem, Christina Diamant 15/16

Jeg hedder Christina Diamant og er 20 år. Jeg gik på Kerteminde Efterskole årgang 15/16. Til hverdag læser jeg til Social- og sundhedsassistent med en EUX, så jeg bliver både uddannet assistent og student. I min fritid er jeg FDF-leder for 8-9-årige børn.

#KERTEMINDEEFTERSKOLE