Skolekredsen

Skolekredsen

Skolekredsen er grundlaget for skolen og består af personer, som på den ene eller anden måde har en tilknytning til skolen. Det kan være tidligere elever, forældre til tidligere elever, ægtefæller til ansatte, lokale, forældre til børn der laver gymnastik på skolen, tidligere ansatte m.m.

Bestyrelsen er sammensat af personer fra skolekredsen. Man skal være medlem af skolekredsen for at blive valgt til bestyrelsen. Det er skolekredsmedlemmerne, der kan stemme ved valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen er den øverste “magtinstans” på skolen.

Skolekredsmedlemmer kommer til generalforsamlingen i april og har udtaleret og kan stille spørgsmål. Det er på generalforsamlingen, man stemmer/vælger, hvem der skal i bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 personer og 2 suppleanter. Hvert år er der 2-3 personer på valg.

Det koster 50 kr. om året at være medlem af skolekredsen.

Ønsker du at være medlem af skolekredsen, kan du kontakte Lene Løvkvist på kontoret, tlf. 6532 1775, eller skrive en mail til kontor@kertemindeefterskole.dk.

#KERTEMINDEEFTERSKOLE