Værdigrundlag

Kerteminde Efterskole er en Grundtvig/Koldsk efterskole. Det betyder, at vi arbejder for at gøre eleverne til hele mennesker ved at udvikle både deres teoretiske og deres praktiske sider. Vi vil gerne oplyse og oplive – og undervise dem. Vi vil give dem kompetencer både til at gå videre i uddannelsessystemet – og ikke mindst i livet!

Vi arbejder for, at vore elever i samspillet og samarbejdet med andre unge og skolens medarbejdere udvikler selvstændighed, hensyntagen og ansvarsfølelse.

  • Med selvstændighed mener vi at være i stand til at tage initiativ til at løse problemer, at få individualiteten til at trives i forhold til fællesskabet, at lære sig selv at kende – at turde tage stilling.
  • Hensyntagen er i vores terminologi at være positiv og at kunne acceptere hinandens forskelligheder.
  • Har man ansvarsfølelse, føler man sig som en del af en større helhed. Man accepterer, at man har opgaver i forhold til denne helhed, og man er tro mod disse opgaver.

Helt konkret deltager eleverne i skolens praktiske hverdag – rengøring og madlavning – for også i disse sammenhænge skal vi opdrage dem til hele mennesker.

Vi ønsker at styrke elevernes kreative sider gennem kropslig og musisk udfoldelse gennem temadage/temauger med f.eks. musical, friluftsture samt gennem vore linje- og valgfagstilbud.

Vi ønsker at øge elevernes indsigt i den verden, der omgiver os, for derigennem at skabe større forståelse for andre folkeslag og kulturer – og dermed også for sig selv.

#KERTEMINDEEFTERSKOLE

💚EFTERSKOLELIV💚
🌟 Dagens aktivitet stod på fælles gåtur til Bregnør Havn, hvor flere elever tog en frisk badetur ☀️ Der blev grinet, hygget og nydt det gode vejr! 🌊
#kertemindeefterskole #efterskole #efterskoleliv #efterskolelivet
...

166 0