Værdigrundlag

Kerteminde Efterskole er en Grundtvig/Koldsk efterskole. Det betyder, at vi arbejder for at gøre eleverne til hele mennesker ved at udvikle både deres teoretiske og deres praktiske sider. Ud over at undervise dem, vil vi gerne oplyse, oplive dem. Vi vil give dem kompetencer både til at gå videre i uddannelsessystemet – og ikke mindst i livet!

Vi arbejder for, at vore elever i samspillet og samarbejdet med andre unge og skolens medarbejdere udvikler selvstændighed, hensyntagen og ansvarsfølelse.

  • Med selvstændighed mener vi at være i stand til at tage initiativ til at løse problemer, at få individualiteten til at trives i forhold til fællesskabet, at lære sig selv at kende – at turde tage stilling.
  • Hensyntagen er i vores terminologi at være positiv og at kunne acceptere hinandens forskelligheder.
  • Har man ansvarsfølelse, føler man sig som en del af en større helhed. Man accepterer, at man har opgaver i forhold til denne helhed, og man er tro mod disse opgaver.

Helt konkret deltager eleverne i skolens praktiske hverdag – rengøring og madlavning – for også i disse sammenhænge skal vi opdrage dem til hele mennesker.

Vi ønsker at styrke elevernes kreative sider gennem kropslig og musisk udfoldelse gennem temadage/temauger med f.eks. musical, friluftsture samt gennem vore linje- og valgfagstilbud.

Vi ønsker at øge elevernes indsigt i den verden, der omgiver os, for derigennem at skabe større forståelse for andre folkeslag og kulturer – og dermed også for sig selv.

#KERTEMINDEEFTERSKOLE