Undervisning

I undervisningen på Kerteminde Efterskole har vi fokus på at gøre dig klar til at vælge ungdomsuddannelse. Du får din egen vejleder, som følger dig gennem dit efterskoleår. Skal du i 10. klasse, kan du fordybe dig i en af de fem faglige profiler: Samfund, Sprog og Kultur, Sundhed og Livsstil, Naturvidenskab og Innovation.

VI KLÆDER DIG PÅ TIL DIN UNGDOMSUDDANNELSE

Et år på Kerteminde Efterskole er et godt springbræt til ungdomsuddannelserne. Du bliver tilknyttet en vejleder og et klasseteam, som drøfter dine faglige, personlige og sociale forudsætninger:

  • De faglige forudsætninger vurderes af dine faglærere.
  • De personlige forudsætninger er en vurdering af din motivation, selvstændighed, ansvarlighed og mødestabilitet.
  • De sociale forudsætninger er en vurdering af din samarbejdsevne, respekt og tolerance.

Din vejleder vil følge og guide dig gennem hele processen, fra du starter på skolen, til du er optaget på en ungdomsuddannelse.

Hver aften er der stille-/lektietime på skolen, hvor du kan fordybe dig i lektierne, læse en bog eller høre musik i dine hovedtelefoner. I lektietimen er der mulighed for at få hjælp til lektierne.

I løbet af skoleåret deltager du i temadage i 9. klasse og profildage i 10. klasse, hvor du sammen med dine kammerater fordyber du dig gennem faglig undervisning og ture ud af huset.

9. klasse – din faglige udvikling

I 9. klasse på Kerteminde Efterskole skal du arbejde med mange spændende og aktuelle emner på tværs af fagene dansk, matematik, engelsk, idræt, naturfag, samfundsfag, historie, kristendom og tysk på et højt niveau. 

Målet er at gøre dig klar til din ungdomsuddannelse, og derfor er det vigtigt, at du, sammen med vores dygtige lærere, gør en indsats for at udvikle dig fagligt. Vi forventer, at du kommer forberedt til alle timerne, deltager aktivt i undervisningen og afleverer dine opgaver til tiden. 

I 9. klasse er der både almindelig klasseundervisning, men vi arbejder også med undervisning i forskellige gruppestørrelser, og arbejdsformerne kan være forskellige. Fremlæggelser og mundtlige præsentationer er en naturlig del af undervisningen. 

I løbet af skoleåret skal du lave en selvstændig projektopgave, om en tværfaglig problemstilling. Denne projektopgave skal fremlægges for klassen. 

Udover de daglige timer i klassen, vil der løbet af skoleåret være faglige temadage ud af huset og en studietur, hvor både det faglige og sociale er i fokus.

Gennem din indsats og dit engagement vil vi, i samarbejde med dig, forberede dig bedst muligt til din fremtid – og ikke mindst overgangen til de gymnasiale uddannelser og andre ungdomsuddannelser. 

10. klasse – fordybelse i faglige profiler

I 10. klasse på Kerteminde Efterskole kan du tage alle prøveforberedende fag. Undervisningen er med til at forberede dig bedst muligt til de gymnasiale uddannelser og andre ungdomsuddannelser.

Du får mulighed for fordybelse i de faglige profiler Samfund, Sprog og Kultur, Sundhed og Livsstil, Naturvidenskab og Innovation. Profilerne indeholder undervisning og profildage til fordybelse, ture ud af huset, samarbejde med virksomheder og andre uddannelser, samt inspiration fra vores omverden.

K-10 – praksisfaglighed og projekter

K-10 er vores prøvefri 10. årgang, som er et alternativ til den almindelige 10. klasse. Her arbejder vi projektorienteret. Vi arbejder med 3 projekter, hvor bogligt indhold, medborgerskab og praksisfaglighed indgår i alle projekter. K-10 er udover at være prøvefri også karakterfri. Eleverne modtager en udtalelse som bevis for, at de har deltaget på K-10.

Frem til marts er K-10 og skolens almindelige 10. klasse samlæst, hvorefter eleverne vælger om de ønsker at fortsætte i skolens almindelige 10. klasse, eller om de ønsker at gå i K-10.

#KERTEMINDEEFTERSKOLE

💚EFTERSKOLELIV💚
🌟 Dagens aktivitet stod på fælles gåtur til Bregnør Havn, hvor flere elever tog en frisk badetur ☀️ Der blev grinet, hygget og nydt det gode vejr! 🌊
#kertemindeefterskole #efterskole #efterskoleliv #efterskolelivet
...

166 0