Regler og vilkår

For at efterskolen kan fungere optimalt, har vi en række regler og forventninger til eleverne på efterskolen.

Vi forventer af eleverne, at de:

  • medbringer en computer til skolebrug (Vi installerer Office-pakken for eleverne, når de starter)
  • selv sørger for at komme op om morgenen og møde til tiden
  • deltager i undervisningen og overholder tider og aftaler
  • deltager i vagter med deres bogruppe og deltager i de praktiske opgaver såsom rengøring og madlavning
  • deltager i fysisk aktivitet, også selvom de ikke har valgt sport som linjefag

Derudover har vi følgende regler:

  • Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer og alkohol, medfører som hovedregel bortvisning
  • Mobning og vold medfører som hovedregel bortvisning
  • Rygning og brug af snus på skolen og i lokalområdet kan medføre bortvisning
  • Tyveri fra hinanden og i lokalsamfundet kan medføre bortvisning
  • Natterend kan medføre bortvisning

Skolen forbeholder sig ret til at opsige samarbejdet med eleven, hvis han/hun gentagne gange overskrider skolens regler, således at det går ud over det daglige pædagogiske arbejde med den pågældende elev og elevflokken som helhed. Dvs. gentagne overtrædelser, hvor vi ikke har kunnet nå eleven gennem dialog.

Se skolebetaling og betalingsbetingelser her.

#KERTEMINDEEFTERSKOLE

💃DANS💃
Sneak Peek på danselinjens næste koreografi 🤩💚
#kertemindedans #kertemindeefterskole #efterskole #efterskoleliv #efterskolelivet
...

182 0

💚EFTERSKOLELIV💚
Man har kun det sjov, man selv laver 🤪😂💚
...

201 2