Faglige profiler

På Kerteminde Efterskole tilbyder vi fem faglige profiler i 10. klasse: Samfund, Sprog og Kultur, Sundhed og Livsstil, Naturvidenskab og Innovation. Profilerne består af undervisning og profildage til fordybelse. Profildagene kan være: ture ud af huset, samarbejde med virksomheder og andre uddannelser samt inspiration fra vores omverden.

#KERTEMINDE samfund sprogogkultur sundhedoglivsstil naturvidenskab innovation

Samfund

Er du interesseret i samfundsfag, politik og verden omkring dig? På samfundsprofilen vil du stifte bekendtskab med danske og internationale forhold. Du bliver trænet i at danne meninger gennem debat og dilemma, i alt fra læge-etiske til samfundspolitiske spørgsmål.

Sæt debat, spændende dilemmaer og store emner på skoleskemaet! Her får du både lov til at stille skarpt på de små, lokale problemstillinger og diskutere de brede linjer i verdenssamfundet. En stor del af undervisningen handler om at danne holdninger til begivenheder eller situationer, der udspiller sig netop nu.

Du kommer til at udforske de historier, som avisens overskrifter dækker over og bliver klogere på begreber, teorier og metoder inden for de tre fagområder: Sociologi, økonomi og politologi.

I undervisningen antager vi nye perspektiver og anskuer problemstillinger fra flere vinkler. Du kommer til at forholde dig til forskellige situationer som dansker, europære og verdensborger.

Fra terror og klimaforandringer til sociale medier og identitet

Der sker meget i verden. Hele tiden og hver dag. På denne fagprofil arbejder vi med vidt forskellige temaer, og du får mulighed for at fordybe dig i store spørgsmål om klimaforandringer, terror og pandemier – men også emner, der ligger tættere på din hverdag som f.eks. dansk kultur, sociale medier og identitet.

Bliv en bedre debattør

I løbet af undervisningen vil du komme til at lære en hel masse! Du bliver mere selvstændig og får tillid til dine evner som debattør – så du kan diskutere samfundets aktuelle problemstillinger.

Vi skal selvfølgelig også ud i samfundet og opleve alt det, vi debatterer om i klasselokalet. Derfor tager vi ofte på besøg på spændende steder og får nye input og stof til eftertanke.

Sprog og kultur

Når man møder folk, der taler et andet sprog, vil man ikke kunne undgå også at opleve deres kultur. Derfor handler Sprog om Kultur bl.a. om at ruste dig til fremtidige kulturmøder i din hverdag.

Vi nørder sprog
Er du vild med sprog? Det er vi! Og i løbet af undervisningen får du masser af muligheder for at nørde og lege med sproget. Glæd dig til at blive klogere på sprogets mange former gennem kreative aktiviteter, praktiske øvelser, spil og lege.

Styrk dit fremmedsprog
I undervisningen er der inkluderet et fremmedsprogsforløb, som typisk er spansk. Her får du mulighed for at styrke dit fremmedsprog og lære om en masse forskellige typer sprog.

Danskhed og kulturmøder
I løbet af skoleåret arbejder vi med flere forskellige temaer. Vi kommer bl.a. til at diskutere danskhed samt kulturmøder.

Undervisningen lægger op til mange ture ud af huset for at opleve sprog og kultur i verden omkring dig. Forløbene tilrettelægges i samarbejde med dig, så du får mulighed for at sætte lige netop dit præg på undervisningen!

Sundhed og livsstil

Profilen Sundhed og Livsstil giver dig indblik i det brede positive sundhedsbegreb med emner inden for både træning, kost, udeliv og mental sundhed.

Den fysiske sundhed

Profilen er i høj grad praktisk, og bevægelse er en stor del af undervisningen. Du vil blive præsenteret for en bred palette af forskellige bevægelsesformer, der øger din kropsbevidsthed. Vi skal lave testforsøg og undersøgelse på egen krop. Det giver os viden om anatomi og fysiologi.

En anden stor del af fysisk sundhed er viden om kost og ernæring. Profilen vil give dig viden om madens kemiske opbygning og kroppens energibehov og energiomsætning.

Den mentale og sociale sundhed

Den mentale sundhed er også vigtig at huske, når man taler om sundhed og livsstil. En stor del af det brede positive sundhedsbegreb er, at vi oplever betydningen af det sociale fællesskab gennem blandt andet teambuilding og leg.

Vi arbejder med friluftslivet som betydning for vores mentale sundhed.

Inden for emnerne under sundhed og livsstil arbejder vi med forskellige projekter i løbet af året!

Naturvidenskab

På den naturvidenskabelige profil kan du prøve dig selv af som forsker! Du lærer at undersøge en problemstilling, og det er kun dine interesser og ideer, der sætter grænser for, hvad du kan komme til at beskæftige dig med.

Få kompetencerne i orden
Du får først og fremmest et kompetencegivende forløb, hvor du lærer, hvordan man bygger naturvidenskabelige forsøg op. Vi træner dig i at have en undersøgende tilgang – og helt konkret bliver du klogere på regler, procedurer og tankegange, når man arbejder naturvidenskabeligt.

Prøv kræfter med programmering i Arduino, kast dig ud i 3D-tegning og -print eller udforsk biologiens verden med fx sports science. Mulighederne er mange!

Unge Forskere
På den naturvidenskabelige profil bliver du en del af projektet Unge Forskere, som er et talentprogram for science-interesserede. Gennem problembaseret projektarbejde får du mulighed for at dyrke din interesse for science og konkurrere med landets bedste unge forskere.

Det er et udfordrende forløb, der stiller store krav til dig. Til gengæld får du virkelig lov til at nørde igennem. Vi er ambitiøse på dine vegne!

Tag med på tur
Når vi kan komme til det, tager vi gerne på tur med den naturvidenskabelige profil. Det kan være til SDU, hvor vi lærer at programmere, bygge droner eller at brygge øl. Eller måske tager vi på virksomhedsbesøg, og lærer mere om, hvordan der arbejdes med naturvidenskabelige problemstillinger i den virkelige verden.

Kom og vær med! Det eneste, vi kræver af dig, er, at du har lysten og nysgerrigheden.

Innovation

Har du en god idé? Elsker du at tænke kreativt, og drømmer du om en dag at starte egen virksomhed? På profilen Innovation får du lov til at slippe alle dine kreative tanker løs, når vi arbejder med idégenerering og projektledelse.

Fra idé til virkelighed
Mange tror, gode og kreative idéer er noget, som opstår ud af det blå. Og det gør nogle idéer også, men langt de fleste kommer gennem benhårdt arbejde og research. Derfor arbejder vi målrettet med idégenerering, hvor du lærer at tænke ud af boksen, forfine dine idéer og gøre dine tanker til virkelighed.

Du kommer til at lægge forretningsplaner og arbejde med formidling og projektledelse. Du lærer, hvordan du får din idé ud i verden, og hvordan du pitcher din idé til andre – lidt som de gør på TV i Løvens Hule.

DM i entreprenørskab
Du får lov til at prøve kræfter med innovative processer på tæt hold, når vi deltager i Next Level, som er et entreprenørskabsprogram for unge. Her kommer du til at møde personer fra det danske erhvervsliv, andre entreprenører og stå overfor et dommerpanel og præsentere netop din idé.

Hvis du har viljen og arbejder målrettet med din gode idé, kan du gå hele vejen til den nationale finale.

Få stablet dine egne events på benene
Vi arbejder altid kreativt og procesorienteret. Du får masser af muligheder for at teste dine evner som projektleder, bl.a. når du får til opgave at udvikle og afholde et event fra start til slut! Du får ansvaret for at arrangere en weekendaktivitet for hele efterskolen eller lokalsamfundet og opleve, hvordan et veltilrettelagt event kan samle mennesker på tværs af alder, køn og interesser.

#KERTEMINDEEFTERSKOLE

💚EFTERSKOLELIV💚
🌟 Dagens aktivitet stod på fælles gåtur til Bregnør Havn, hvor flere elever tog en frisk badetur ☀️ Der blev grinet, hygget og nydt det gode vejr! 🌊
#kertemindeefterskole #efterskole #efterskoleliv #efterskolelivet
...

166 0