Økonomi

Økonomi

Prisen for at være elev på Kerteminde Efterskole i
skoleåret 23/24 er 2.742 kr. pr. uge i 42 uger.

Beregn prisen på opholdet på Efterskoleforeningens hjemmeside.

Se regler og vilkår her.

Skolebetaling og
betalingsbetingelser

Skolebetaling:
 • Til betaling af skolepenge giver staten et lovbefalet tilskud, som fastlægges ud fra husstandens indtægtsgrundlag 2 år før ønsket optagelse. Skolen søger dette tilskudt. Skema hertil fremsendes i foråret inden skoleåret starter.
 • Hvis man kontakter os og opgiver sine indtægtsforhold, kan vi udregne, hvad et efterskoleophold koster hos os. Ugebetalingen udgør for år 2022/23 er 2.742,- før fradrag af statsstøtten.
 • I skolebetalingen er medregnet udgiften til vor vinterlejrskole, som for tiden foregår i Norge – vores studietur, som for tiden foregår i Berlin, og ligeså udgifter til diverse andre emneuger året igennem.
Indmeldesesgebyr og depositum:
 • Gebyret på kr. 1.200,- opkræves EFTER tilmelding til skolen er foretaget på vores hjemmeside, samt efter besøg og interview af eleven. Denne del af skolebetalingen er en engangsudgift og tilbagebetales IKKE.
 • 1. september inden skolestart indbetales 1. rate depositum på kr. 1.500,-. 1. marts inden skolestart indbetales 2. og sidste rate depositum på kr. 1.500,-. Dette bekræfter, at man stadigvæk ønsker pladsen.
 • Returnering af depositum. Sidst i juli måned, når skoleåret er slut, tilbagebetales depositum med fradrag af skoledragt på kr. 700,- og eventuelle skyldige beløb. (Se ’Ekstra udgifter’)
Udeblivelse/framelding, opsigelse, bortvisning m.v.:
 • Udeblivelse/framelding fra opholdet:
  Såfremt en elev udmeldes efter 1. marts inden skolestart, opkræves der et frameldelsesgebyr på kr. 1.500,- Udmeldes eleven efter 1. juni inden skolestart, opkræves der et frameldingsgebyr på kr. 3.000,-. Gebyret modregnes i indbetalt depositum.
 • Opsigelse:
  Afbryder en elev opholdet i skoleforløbet opkræves der et afbrydelsesgebyr på kr. 3.000,-. Vi opkræver skolepenge til og med den uge, man afbryder skoleforløbet i. Afbryder man skoleforløbet midt i en uge, får man ikke statstilskud til denne uge. Afbryder man opholdet inden der er gået 2 uger, får man ikke statstilskud.
 • Misligholdelse:
  Overholder en elev ikke skolens regler betragtes dette som misligholdelse, og skolen har ret til at bortvise eleven. Bortviser skolen en elev tilbagebetales depositum med fradrag af evt. skyldige beløb. Man bliver opkrævet skolepenge til og med den uge, hvor bortvisningen sker. Sker bortvisningen midt i en uge, får man ikke statstilskud til denne uge. Sker bortvisningen inden der er gået 2 uger, får man ikke statstilskud.
 • Erstatning:
  Eleven skal erstatte de skader eleven forvolder. Såfremt elevens forældre/værges forsikring ikke dækker, mens eleven opholder sig på efterskolen, forpligter forældre/værge sig til sammen med eleven, at erstatte skader forvoldt af eleven.

Skolen opfordrer alle til at tegne en familie/ulykkesforsikring, samt en ansvarsforsikring mens eleven går på skolen.

Ekstra udgifter:
 • Det er obligatorisk, at alle elever skal købe en skoledragt (træningsdragt) med navn og logo – pris max kr. 700,-. Dette trækkes i depositummet.
 • Fri vask og tørretumbling kr. 100,- Dette trækkes i depositummet.
 • Hvis eleven på skolens værksteder, ud over de bundne opgaver, fremstiller ting, som er til eget brug, tillader vi os at fremsende en faktura på materialerne. Dette trækkes i depositummet.
 • Hvis eleven ønsker at købe årstrøjen eller års DVD’en, trækkes dette i depositum. Hvis eleven ønsker at erhverve PADI’s dykkercertifikat koster dette kr. 2.700,- i skoleåret 21/22.
 • Hvis eleven har gymnastik som valgfag, så skal eleven selv betale for opvisningsdragten. Dette afregnes direkte med gymnastikforeningen.
 • Hvis eleven har jagttegn som valgfag, koster dette ca. kr. 300,- for bogmaterialer i skoleåret 21/22. Beløbet afregnes direkte med Kerteminde Ungdomsskole. Skolen betaler for jagtprøven.
 • Egenbetaling for golflinjen: I skoleåret 21/22 kr. 4.500,- inkl. leje af skab. Eget forbrug af bolde, handsker og tees.
 • Egenbetaling for kørekort: Vælger eleven at tage kørekort som valgfag, er der en egenbetaling jvf. køreskolens hjemmeside: gitteogtom.dk.

#KERTEMINDEEFTERSKOLE