Kontaktgruppen

Kontaktgruppen

Som elev på Kerteminde Efterskole er du tilknyttet en kontaktgruppe og en kontaktlærer

Kontaktgruppen består af 8-10 elever fra din egen afdeling. Kontaktgruppen holder et ugentligt møde, hvor vi taler om, hvordan det går på efterskolen og om kommende begivenheder i årskalenderen. Gruppen har fælles opgaver i køkkenet og skal samarbejde om opgaver til forskellige fællesarrangementer, f.eks. til den årlige gallafest.

Din kontaktlærer er en, du kan betro dig til, en der hjælper dig, og den som har kontakten mellem skolen og hjemmet. Vi holder samtaler igennem året, hvor vi taler om din trivsel og om din faglige og personlige udvikling. Sidst på året skriver kontaktlæreren en udtalelse, som du kan bruge fremadrettet til f.eks. at søge et studiejob.

#KERTEMINDEEFTERSKOLE